مرکز پخش تخته نرد خاتم گرد

یکی از سرگرمی های قدیمی که در واقع نوعی بازی فکری هم به شمار می رود، تخته نرد است. این محصول را از جنس های گوناگونی می سازند که برخی از آنان ساده و بعضی دیگر دا ... اطلاعات بیشتر