ظروف مسی خاتم کاری شده

ظروف مسی خاتم کاری شده از هنر های اصیل دست ایرانی می باشد; که ظروف مسی را با هنر خاتم کاری طراحی کرده و یک هنر دست زیبا خلق می کنند. برای فروش این نوع از هنر ها ... اطلاعات بیشتر