فروشنده تنگ مسی خاتم کاری

تنگ مسی خاتم کاری : از تنگ ها در زمان های گذشته برای ریختن گلاب و نوشیدنی ها استفاده می شده است؛ اما اکنون بیش تر ظروف مسی از جمله تنگ مسی خاتم کاری شده جنبه ی ... اطلاعات بیشتر